GRIBVAND

Gribvand

Hvordan skaber man overblik og dokumentation over de adresser som hører under ens forsyningsområde? GetOrganized sætter Gribvand i stand til at samle dokumentation, opgaver og overblik af den enkelte adresse i et enkelt skærmbillede.

Udfordring:

Gribvand har som andre forsyningsselskaber, et stort behov for at skabe et overblik over dokumentation, opgaver og oplysninger ned på adresseniveau. Viden omkring de enkelte adresser og især anlægsprojekter som berører større områder, lå i en række selvstændige systemer, outlook og fildrev. Det var svært at skabe et overblik og entydigt sted hvor projekter, høringer og sagsbehandling omkring forbrugsafregning kunne foretages. Derfor ønskede man et system, som kunne skabe et overblik og samlende sted som redskab og indgang til at arbejde med oplysninger. Derfor gik Gribvand i markedet for at finde en ny måde hvorpå informationer kunne samles.

Løsningen:

Netcompany vandt et EU-udbud om at skabe den nye løsning med udgangpunkt i vores løsninger til andre forsyningsselskaber og vores integrationskompetencer fra kommunerne. I samarbejde med Gribvand, blev løsningen indrettet omkring adressesager og (projekt)sager, som både kunne håndtere de daglige opgaver, samt integration til de støttesystemer Gribvand havde behov for i arbejdet med sager og projekter. 

På adressesagerne har alle medarbejdere mulighed for at danne sig et overblik over gamle og kommende projekter på de enkelte adresser samt en række støtteoplysninger som hentes fra en række andre systemer. En nem og hurtig funktion knytter bl.a. adresser sammen med relateret sager og projekter, som er relevant når der skal laves større anlægsprojekter og/eller gennemføres høringer eller orienteringer af berørte borgere i et givent geografisk område. 

Man kan endvidere påtrykke opgaver/erindringer på både adresser, sager og projekter - således at nuværende og kommende opgaver huskes og administreres via systemet, så der kan blive fulgt op på forpligtelser og drift. Idet at løsningen baserer sig på adresser - opbygges der et historisk overbliksbillede, over aktivitet på adressen som er omdrejningspunktet for drift og virke for forsyningsselskabet.

Løsningen blev endvidere integreret med EasyEnergy og Geo systemet NetGis - så man på adresseniveau kan se tømningshistorik, geografisk placering, ledningsnet, dokumenter og opgaver til opfølgning, hvilket skaber en simpel indgang og overblik over den viden som akkumleres over tid.

Løsningen har givet Gribvand den ønskede centrale måde at styre sager og projekter, så man har sagt farvel til fildrevet som det afgørende styringsredskab. Gribvand har fået et langt større overblik over deres adresser og sager.

Vil du vide mere?

Michael Ekegren Christensen

Partner