Helt unik

Løsningen er helt unik med sitt fleksible app-konsept som gjør det mulig å skape målrettede løsninger for alle forretningsbehov og kjerneprosesser – vel å merke gjennom konfigurasjon, ikke spesialutvikling.
Løsningen motivere til samarbeid