Teknisk Landsforbund

Faglig sagsbehandling satt i system hos Teknisk Landsforbund

Hvordan understøttes den faglige saksbehandlingen og medlemshåndteringen best mulig i en liten organisasjon med begrensede midler?
Utfordring

Teknisk Landsforbund ønsket et nytt ESDH-system som kunne understøtte den faglige saksbehandlingen som ytes til medlemmene, og dermed omfatte den prosessen som går på tvers av forbundet og lokalavdelinger. Systemet skulle samtidig være fremtidssikret og inkludere arkivering av dokumenter og saker for et, enda ikke valgt, fagforenings- og a-kassesystem.

Løsning

Ved å gjennomføre implementeringsseminarer valgte man en struktur som tilgodeser medlems- og arbeidsgiverorienterte saker med stamdataintegrasjon til eksisterende medlemsregister (Winnie). I tillegg ble det etablert en struktur for å håndtere administrative saker (ikke-medlemsrettede) i løsningen.

Løsningen ble skapt rundt avdelingskøer til saksfordeling mellom forbund og lokalavdelinger, og Teknisk Landsforbund ble satt til å skape maler og prosesser gjennom GetOrganized' prosessmotor slik at saksgangen kunne standardiseres rundt de malene og prosessene som Teknisk Landsforbund selv definerte.

Implementeringsforløpet ble innrettet etter en rekke konfigurasjonsblokker og opplæringssesjoner som gjorde Teknisk Landsforbund i stand til å ta de rette valgene for høyt, organisatorisk samsvar.

Resultat

Med Netcompanys løsning, som kalles GeOrg hos Teknisk Landsforbund, har forbundet med egne ord: «fått en riktig god IT-plattform for faglig saksbehandling. Nå kan vi jobbe sammen om samme materiale, på tvers av geografiske lokasjoner med tilgang for alle, noe som sparer mye tid i hverdagen. Vi har fått en langt større registrering av opplysninger, som selvfølgelig tar lenger tid enn da vi ikke registrerte, men som til syvende og sist vil bety at medlemmene får en bedre service. Samtidig utvikler medarbeiderne seg kompetansemessig, takket være kunnskapsdelingen.»
Teknisk Forbund er meget fornøyd med løsningen og den implementeringsprosessen som de har hatt med Netcompany, og under hele utviklingsfasen opplevde vi stor lydhørhet i forhold til behovene våre. Overgangen til drift gikk ganske smertefritt, og medarbeideren har tilpasset seg til systemet ganske raskt.
Sekretariatssjef Marianne Heide, Teknisk Landsforbund

Vil du vite mer?

Michael Ekegren Christensen

Partner