Vær beredt!

Bestill en demo

Store virksomheter

Med en verden i forandring og hvor «avbrudd» står på dagsorden, stille det store krav til alle delene av virksomheten er omstillingsklare og fleksible. Det betyr at prosesser og IT-systemer skal være enkle å etablere og raske å sette i drift.

Vi har hjulpet flere virksomheter med konkrete løsningen for:

 • Personalsaker og dokumentering for å være i samsvar med EUs persondatalovgivning ifm. kontrakthåndtering
 • Bid Management/salgsunderstøttelse
 • Samsvarskontroller og prosesser (skatt, jus, råstoff, HR)
 • Juridiske sakssystemer
 • eArkiv i større ERP-/CRM-installasjoner
 • (DMS backend)
 • Informasjonsforvaltning
 • Implementering av bimodal SharePoint-forvaltning fra System of Records til innovative appliaksjonslag

Vi har redskapene for:

 • Sterk Office- og Outlook-integrasjon
 • SharePoint Governance-lag – testet, skalerbart og gjennomtenkt
 • Håndtering og forvaltning av rettigheter på SharePoint
 • APP Builder – bygg egne GoAPP-er

Dere har sikkert en SharePoint-avdeling og/eller utvikler løsninger på SharePoint for eget bruk, eller så har dere tenkt SharePoint inn som en del av IT-arkitekturen. Her kan GetOrganized bidra til å akselerere utviklingen og implementeringen av nye, saksbaserte løsninger til avdelingen og hele virksomheten.


Med GetOrganized kan dere konsentrere dere om forretningsstøtte, og bruke de mange funksjonene i produktet til å sette sammen akkurat den saksapplikasjonen dere trenger.

I Vestas har vi et stort behov for ECM-systemer, fra HR-administrasjon av medarbeidere til oversikt over alle juridiske enheter og saksbehandlingen der. Når det oppstår et nytt forretningsbehov for dokumentsentrisk sakshåndtering i SharePoint, henter vi inn GetOrganized og oppretter en ny forretningsapp. Forretningsbehovet oppstår ofte pga. manglende samsvar, sikkerhet eller henting av opplysninger i eksisterende systemer. Vi konfigurerer appene våre selv og ruller dem ut i organisasjonen. På den måten kan vi raskt, effektivt og billig sørge for nye løsninger som dekker behovene.
Jakob Ventzel, Senior Document Management og Collaboration Architect

Bli inspirert av Vestas

Les om hvordan Vestas understøtter forretningen med GetOrganized og minsker individuell utvikling
Les mer