Få den store overblikket!

Bestill en demo

Forsyning og infrastruktur

Vi hjelper selskaper innen forsyning og infrastruktur med administrative saker, styring av anleggsprosjekter og geosaker for å sikre dokumentasjon og oversikt helt ned på matrikkelnivå.

Vi hjelper til å oppfylle krav til ISO- eller IEC-standarder gjennom dokumentstyring samt dokument- og kvalitetsstyring gjennom prosessdokumentasjon. Anleggsprosjekter kan understøttes gjennom dokument- og prosjektstyring ved styring av milestolper og oppgaveplanlegging, slik at man har styr på både drift, fremdrift og dokumentasjon. Vi har også verktøyene for å understøtte de administrative kjerneprosessene som kontrakts- og avtalestyring, slik at du får oversikt over hvilke avtaleforhold som skal forvaltes når det skal samarbeides med entreprenører og kommuner. 

Vi tilbyr støtte for:

 • Prosjekter/prosjektmodeller
 • Avtale- og kontraktstyring
 • Adressesaker
 • Høringsprosesser
 • QMS

 

Vi har redskapene for:

 • Integrasjon til GIS og E&M-databaser
 • Integrasjon til KMD FAS
 • Integrasjon til EasyEnergy
 • Sakshyller for det store overblikket
 • Sterk Office- og Outlook-funksjonalitet
 • Oppgave- og tidsfriststyring