FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Én kommune, én samlet samarbejdsplatform

Frederikshavn Kommune løser millennials udfordringen, understøtter myndighedsområder, binder organisationen sammen på kryds og tværs, og udnytter rammearkitekturens potentiale på én platform.

Med GetOrganized har Frederikshavn Kommune organiseret adskillige sagsområder på én samlet platform, som understøtter kommunens sagsbehandling i bredden og i dybden. Fra behandling af byggesager som modtages igennem KOMBIT Byg og Miljø, til borgersager, emnesager og den politiske udvalgs- og dagsordensbehandling – er alt samlet under én løsning, som anvender de seneste produktivitetsredskaber fra Microsoft.

Netcompany støtter Frederikshavn i adoptionen og tilkoblingen mod den kommunale rammearkitektur og har realiseret tilkobling mod det offentlige sags- og dokumentindeks, serviceplatformen mv.  Sagsbehandlere får advis omkring folkeregisterhændelser, nye dokumenter og opgave tildelinger så det er nemt at reagere på det, som er vigtigst og aktuelt.
 

Resultater

  • Moderne samarbejdsplatform i øjenhøjde med brugere på mange niveauer
  • Understøtter både almindelig administrativ ESDH og fagområder på én platform
  • Høj bruger adoption og udbredelse igennem anvendelse af ”social” teknologi
  • 25% højere effektivitet på vigtige kerneprocesser
  • Udnyttelse og tilkobling mod den kommunale rammearkitektur
Vi ser et stort potentiale i at nedbryde de klassiske barrierer mellem dagligdagsopgaver, videndeling og klassisk sagsbehandling ved at skabe en teknologisk platform, som understøtter vores opgaveløsning på en ny mådem
MOGENS KAHR, CENTERCHEF FOR IT, DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI, FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Vil du vide mere?

Michael Ekegren Christensen

Partner