ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB

Effektiv saksadministrasjon

Hvordan skaper man et samlet saks/prosjektsentrisk skrivebord som støtter advokatgrupper i (sam)arbeidet rundt komplekse saker?

Utfordring

Accura hadde et system hvor økonomi og tids- og saksstyring var samlet under én hatt. Det brukes tradisjonelt i deler av advokatbransjen, men var slett ikke optimalt sammen med Accuras ønske om detaljert økonomistyring og den fokuserte strategien man hadde valgt.  Accura har et sterkt fokus på kjernekompetanser i bedriftsjuridisk regi samt rådgivning av konsern, finansielle institusjoner og fond i forbindelse med handel av virksomheter og eiendomsporteføljer (M&A). I tillegg var det behov for en rekke spesialløsninger som imøtekommer bedriftslivets behov for spesialisert rådgivning.

Med en ønske økte krav, effektiv saksadministrasjon og produksjonsprinsipper for økonomistyring, gikk ACCURA ut på markedet etter den beste løsningen som kunne matche ønsker om ERP og tidsregistrering samt saks- og dokumenthåndtering.


Løsning

Netcompanys standardsystem, GetOrganized, ble valgt som det beste systemet til å ivareta saks- og dokumenthåndteringen i tett samspill med det valgte økonomisystemet Deltek/Maconomy.

I en implementeringsprosess med involvering av brukerrepresentanter, ble løsningen satt opp rundt et klient/saks-universum hvor det ble etablert et intuitivt og enkel arbeidsgrensesnitt som gir oversikt og samler alle e-postmeldinger, dokumenter og grunnleggende nøkkeltall på ett sted.

Advokatenes hverdag sirkler rundt flere tusen e-postmeldinger som enkelt lagres på de relevante sakene i en løsning direkte fra Outlook, slik at inn- og utgående kommunikasjon kan ses i sammenheng på hver enkelt sak. GetOrganized gir samtidig muligheten for å utveksle dokumenter med eksterne parter og kontrollere de versjonene som dokumentet gjennomgår under tilblivelsesprosessen.
Med fokus på effektiv saksadministrasjon og salg av kunnskap, er styring av paradigmer og maler viktig for kvaliteten og kontrollen av de ytelsene som ACCURA leverer til kundene sine.

Derfor etablerte man også en paradigmemodul som samler inn beste praksis og sporer bruken av maler og paradigmer, så når nye versjoner av disse oppstår, er man i stand til å følge med på om de implementere som ønsket i de rette sammenhenger.


Resultat

Det ferdige systemet, som går under navnet GetOrganized Advokat, leverer den faglige støtten og behandling av saker med innebygd dokumenthåndtering, e-postarkivering og oppgavestyring, og leverer samtidig nøkkeltall og styringsparametere som det er behov for i forhold til forvaltning av saken.

Løsningen henter sentrale data om tidsforbruk, prosjektøkonomi og kundekonto fra ERP-systemet, og presenterer informasjonen i ett bilde. På samme måte kan man også tidsregistrere i ett bilde, slik at man slipper å logge inn i økonomisystemet.

GetOrganized Advokat presenterer alle vesentlige opplysninger fra ERP-systemet side ved side med saker, e-postmeldinger og dokumenter, slik at brukeren har full oversikt på ett eneste skjermbilde.

Ideen med paradigmemoduler er at man både kan sette bruken og oppdateringen av paradigmene i system. Vi vil også kunne spore de sakene hvor et gitt paradigme har vært brukt. Det er f.eks. veldig nyttig hvis en lovendring har innflytelse på bestemte kontrakter og avtaler som vi tidligere har bistått i behandlingen av. Dermed kan vi raskt identifisere hvilke kunder som påvirkes av endringen, og ta en snakk med dem.
Ivan Madsen, direktør og partner i ACCURA Advokatpartnerselskab
Ideen er at ledelse og advokater raskt får oversikt over økonomien eller klientene i enkeltsaker. Det er praktisk hvis man skal arbeide med rentabilitet og tidsforbruk på tvers av virksomheten, men vel å merke uten å forlate GetOrganized Advokat. På den måten slipper juristene våre å bruke tid og krefter på å lære et eller annet økonomisystem som er helt uvesentlig for jobben de skal utføre.
Ivan Madsen, direktør og partner i ACCURA Advokatpartnerselskab

Vil du vite mer?

Michael Ekegren Christensen

Partner