Gribvand

Gribvand

Hvordan skaper man oversikt og dokumentering av adresser som tilhører sitt eget forsyningsområde? GetOrganized gjør Gripvand i stand til å samle dokumentasjon, oppgaver og oversikt over enkelte adresser på ett felles skjermbilde.
Utfordring

Grinvand har, som andre forsyningsselskaper, et stort behov for å skape oversikt over dokumentasjon, oppgaver og opplysninger helt ned på adressenivå. Kunnskap rundt de enkelte adressene, og spesielt i anleggsprosjekter som berører større områder, lå tidligere i en rekke selvstendige systemer, Outlook og filstasjoner. Det var vanskelig å få oversikten over og skap ett sted hvor prosjekter, høringer og saksbehandling rundt forbruksavregning kunne gjøres. Derfor ønsket man et system som kunne skape oversikt og fungere som et samlingspunkt for arbeidet med opplysninger. Derfor gikk Gripvand ut på markedet for å finne en ny måte å samle informasjon på.

Løsningen

Netcompany vant et EU-anbud om å skape den nye løsningen med utgangspunktet i vår løsning til andre forsyningsselskaper og vår integrasjonskompentanse fra kommunene. I samarbeidet med Gripvand, ble løsningen opprettet rundt adressesaker og (prosjekt)saker som både kunne håndtere daglige oppgaver og integrasjon til de støttesystemer som Gripvand trengte i arbeidet med saker og prosjekter. 

På adressesakene har alle medarbeidere muligheten for å få en oversikt over gamle og kommende prosjekter på de enkelte adressene samt få en rekke støtteopplysninger som hentes fra andre systemer. En rask og enkel funksjon knytter blant annet adresser sammen med relaterte saker og prosjekter, noe som er relevant når man skal utarbeide større anleggsprosjekter og/eller gjennomføre høringer eller orienteringer av berørte borgere i et gitt geografisk område. 

I tillegg kan man lagre oppgaver/påminnelser om både adresser, saker og prosjekter, slik at nåværende og kommende oppgaver huskes og administreres via systemet for å bli fulgt opp i henhold til forpliktelser og drift. Ettersom løsningen baseres på adresser, dannes det et historisk oversiktsbilde over aktivitetene på adressen som en knutepunktet for drift og virke i forsyningsselskapet.

Løsningen ble integrert med EasyEnergy og Geo-systemet NetGis, slik at man på adressenivå kan se tømmingshistorikk, geografisk plassering, ledningsnett, dokumenter og oppgaver til oppfølging, noe som skaper enkel tilgang til og oversikt over den kunnskapen som akkumuleres over tid.

Løsningen har gitt Gripvand den ønskede sentrale måten å styre saker og prosjekter på, så nå har man sagt farvel til filstasjoner som det primære styringsverktøyet. Gripvand har fått et langt bedre overblikk over adresser og saker.

Vil du vite mer?

Michael Ekegren Christensen

Partner