Få oversikt og styrk samarbeidet

Bestill en demo

Rådgivere

Vi hjelper profesjonelle serviceorganisasjoner, som advokater, ingeniører og rådgivere, med understøtting av deres samarbeids- og produktivitetsplattform.

Vi understøtter samarbeidet i grupper som arbeider med større saker/prosjekter med involvering av interne og eksterne parter, uten å gå på kompromiss med sikkerhet og innholdshåndtering. Store saker kan deles i undersaker som avvikles med egne statuskoder og sikkerhet. Klassifiserings- og navngivningssystemer for dokumenter i løsningen, kan tilpasses individuelt registreringssystem, som regel viktig i dokumenthåndteringen for ingeniører. Dere kan velge å ha overordnet/underordnet versjonering av dokumenter, slik at man kan gjøre versjonssammenligninger inkludert når dokumentene sendes ut av huset og returneres via e-post. En ganske vanlig utfordring for advokater. Legg inn faste milestolper og prosjektplaner i prosjekt/saksrom, og opprett oppgaver til brukeren i Outlook og med GetOrganized' notifiseringsmulighet for å varsle om tidsfrister.

Vi sikrer understøtting av:

 • Prosjektrom
 • Klientrom
 • Saksrom
 • Malstyring
 • Prosjetunderstøtting og -modeller
 • Komplets sikkerhetshåndtering

 

Vi har redskapene for:

 • Sterk Office- og Outlook-integrering
 • Fristyring/fremnotering av saker
 • Regelsett som kan knyttes til saker, som oppretter tilhørende mappestrukturer
 • Paradigmevelger og strukturert innsamling av beste praksis
 • Sporbarhet ved bruk av egne maler
 • Ressursoversikt
 • Integrasjon til stamdatakilder
 • Integrasjons til tidsregistrerings- og økonomisystemer i Navision/Capto, Deltak/Maconomy
 • Integrasjon til OneDrive for Business for ekstern deling av filer når dere ikke ønsker å ha inn eksterne til virksomheten
 • Mulighet for spesialtilpasset filnavngivningssystem (filnavn skapes av metadata)
Ideen er at ledelse og advokater raskt får oversikt over økonomien eller klientene i enkeltsaker. Det er praktisk hvis man skal arbeide med rentabilitet og tidsforbruk på tvers av virksomheten, men vel å merke uten å forlate GetOrganized Advokat. På den måten slipper juristene våre å bruke tid og krefter på å lære et eller annet økonomisystem som er helt uvesentlig for jobben de skal utføre.
Ivan Madsen, direktør og partner i ACCURA Advokatpartnerselskab

Bli inspirert av Accura

Les mer om GO:Advokat – løsningskonsept rettet mot store og mellomstore advokatbyråer
Les mer