Samarbejdsplatform med indbygget ESDH

Book en demo

Offentlig

Vi hjælper det offentlige Danmark med ESDH som virker.

Smidig håndtering af sager og dokumenter i direkte samspil med Office pakken og Outlook gør at journalisering sker naturligt og understøttet som led i naturlige arbejdsgange. Vores ESDH system er en samarbejdsplatform, som understøtter brugerne i både formelle og uformelle sammenhænge. I kan selv opsætte regelsæt i løsningen, som kan associeres med sagstyper eller KLE-numre og aktiveres når en sag oprettes eller ændres. Det betyder, at der kan arbejdes med styringsreoler og opgavestyring, som sikrer at sager behandles indenfor fastsatte frister og klassificeres med de rette metadata. Det betyder en bedre registreringsdisciplin som indbygges og håndhæves af systemet uden at brugerne finder det bureaukratisk og irrelevant. Resultatet er at dokumenter og viden nemt kan fremfindes igen - som en af vores kunder siger: søgning er blevet en leg.

Vi har understøttelse af:

 • Emnesager
 • Personalemapper/sager
 • Borgermapper/sager
 • Politiske sager og udvalgs/dagsordensunderstøttelse
 • Aktindsigtssager
 • Byggesager
 • Ejendomssager
 • Projekt og samarbejdsrum
 • Ministerbetjening
 • Tilsynssager
 • Vidensdeling og sociale teknologier som Yammer

Vi har redskaberne ved:

 • Integration til CPR og CVR (serviceplatformen mm.)
 • Integration til AD
 • Integration til KOMBIT Byg og Miljø
 • Integration til FirstAgenda
 • Integration til Støttesystemerne og SAPA (på vej!)
 • Understøttelse af KLE
 • Afleveringsmodul til Statens Arkiver
 • Ledelsesinformationsmodul
 • Stærk Office og Outlook integration
 • Årshjul
Vi ser et stort potentiale i at nedbryde de klassiske barrierer mellem dagligdagsopgaver, videndeling og klassisk sagsbehandling ved at skabe en teknologisk platform, som understøtter vores opgaveløsning på en ny måde
MOGENS KAHR, FREDERIKSHAVN KOMMUNE, CENTERCHEF FOR IT, DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI

Bliv inspireret af Gentofte kommune

Læs mere om ESDH som samarbejdsplatform
Læs mere