Samarbeidsplattform med innebygd ESDH

Bestill en demo

Offentlig

Vi hjelper det offentlige med ESDH som fungerer!

Enkel håndtering av saker og dokumenter i direkte samspill med Office-pakken og Outlook, gjør at journalføring skjer naturlig og understøttes som et ledd i den naturlige arbeidsgangen. Vårt ESDH-system er en samarbeidsplattform som hjelpe brukerne, både i formelle og uformelle sammenhenger. Dere kan selv opprette reglene i løsningen, som kan knyttes til sakstyper eller KLE-nummer og aktiveres når en sak opprettes eller endres. Det betyr at dere kan arbeide med styringshyller og oppgavestyring, som sikrer at klager behandles innenfor fastsatte frister og klassifiseres med rett metadata. Det betyr også en bedre registreringsdisiplin som innebygge og håndheves av systemet, uten at brukeren opplever det som byråkratisk og irrelevant. Resultatet er at dokumenter og kunnskap enkelt kan finnes frem igjen, eller som en av våre kunder sier: Søket har blitt til en lek.

 

Vi sikrer understøtting av:

 • Emnesaker
 • Personalmapper/-saker
 • Borgermapper/-saker
 • Politiske saker
 • Utvalgs-/agendastøtte
 • Aktinnsiktsaker
 • Byggesaker
 • Eiendomssaker
 • Prosjekt- og samarbeidsrom
 • Ministerbetjening
 • Tilsynssaker
 • Kunnskapsdeling og sosiale teknologier som Yammer

 

Vi har redskapene for:

 • Integrasjon til CPR og CVR (serviceplattformen m.m.)
 • Integrasjon til AD
 • Integrasjon til KOMBIT bygg og miljø
 • Integrasjon til FirstAgenda
 • Integrasjon til støttesystemer og SAPA (på vei)
 • Støtte av KLE
 • Avleveringsmodul til Statens Arkiver
 • Ledelsesinformasjonsmodul
 • Sterk Office- og Outlook-integrasjon
 • Årshjul
Vi ser et stort potensiale i å bryte ned de klassiske barrierene mellom daglige oppgaver, kunnskapsdeling og klassisk saksbehandling ved å skape en teknologisk plattform som støtter oppgaveløsingen på en helt ny måte.
Mogens Kahr, sentersjef for IT, digitalisering og velferdsteknologi

Blir inspirert av Gentofte kommune

Les mer om ESDH som samarbeidsplattform
Les mer