Varetag dine medlemmers interesser!

Book en demo

Organisationer

Vi hjælper alt fra landets største til mindste organisationer med varetagelse og servicering af sine medlemmers interesser.

Vi hjælper interesseorganisationer til at varetage sektorens behov over for politiske organer i Danmark og EU. Håndtering af politiske emnesager kræver at man har nøje styr på interessenter og netværk og der kan skabes overblik over høringssvar og indsamling af dokumentation, der kan underbygge det budskab, som skal fremføres i høringer eller i uformelle sammenhænge. Koordination af større redegørelser eller rapporter kræver koordineret indsats, hvor GetOrganized kan hjælpe med overblik og ansvarsområder. Udnyttelse af funktioner, som samtidig redigering af dokumenter, understøtter pressede forløb, hvor mange skal bidrage på samme tid.

Vi hjælper medlemsorganisationer med faglig sagsbehandling på vegne af deres medlemmer – fra lokalafdelinger til forbund og fungerer som dokumentarkiv og dokumenthåndteringsløsning i samspil med A-kasse og medlemssystemer. Håndtering af faglige sager kræver involvering af forskellige kompetencer og overblik over sagens forløb er afgørende når og hvis sagen skal overgå fra en funktion til en anden.

Vi understøtter:

 • Høringsprocesser
 • Overenskomstforhandlinger
 • Faglig sagsbehandling
 • Udvalgsmøder/Kongres
 • Sager

Vi har redskaberne ved:

 • Sagsreoler til det store overblik
 • Stærk Office og Outlook funktionalitet
 • Samtidig dokumentredigering
 • Dagsordensmodul
 • Standardbreve
 • Opgave og friststyring
Teknisk Forbund er meget tilfreds med løsningen og det implementeringsforløb, der har været med Netcompany, hvor vi i hele udviklingsfasen oplevede stor lydhørhed overfor vores behov. Overgangen til drift gik forholdsvist smertefrit og medarbejderne har hurtigt taget systemet til sig.
SEKRETARIATSCHEF MARIANNE HEIDE, TEKNISK LANDSFORBUND.

Bliv inspireret af Teknisk Landsforbund

Læs mere om hvordan et lille forbund fik styr på sagsbehandlingen
Læs mere