Ivareta medlemmenes interesser!

Bestill en demo

Organisasjoner

Vi hjelper alt fra landets største til minste organisasjoner med å ivareta og serve medlemmenes interesser.

Vi hjelper interesseorganisasjoner med å ivareta sektorens behov overfor politiske organer, både nasjonalt og i Europa. Håndteringen av politiske emnesaker, krever at man har god kontroll over interessenter og nettverk, og kan skape oversikt over høringssvar og samle inn dokumentasjon som kan støtte det budskapet som skal fremføres i høringer eller i uformelle sammenhenger. Koordinasjon av større redegjørelser eller rapporter, krever koordinert innsats hvor GetOrganized kan bidra med oversikt og ansvarsområder. Utnyttelse av funksjoner, som samtidig redigering av dokumenter, støtter prosessen hvor mange skal bidra samtidig.

Vi hjelper medlemsorganisasjoner med den faglige saksbehandlingen på vegne av medlemmene, fra lokalavdelinger til forbund, og fungerer som dokumentarkiv og dokumenthåndteringsløsning i samspill med a-kasse- og andre medlemssystemer. Håndteringen av faglige saker, krever involvering av forskjellige kompetanser, og oversikt over sakens forløp er avgjørende når og hvis saken skal overgå fra en funksjon til en annen.

Vi understøtte:

 • Høringsprosesser
 • Overenskomstforhandlinger
 • Faglig saksbehandling
 • Utvalgsmøter/kongresser
 • Saker

 

Vi har verktøyene for:

 • Sakshyller for det store overblikket
 • Sterk Office- og Outlook-funksjonalitet
 • Samtidig dokumentredigering
 • Agendamodul
 • Standardbrev
 • Styring av oppgaver og tidsfrister
Teknisk Forbund er meget fornøyd med løsningen og den implementeringsprosessen som de har hatt med Netcompany, og under hele utviklingsfasen opplevde vi stor lydhørhet i forhold til behovene våre. Overgangen til drift gikk ganske smertefritt, og medarbeideren har tilpasset seg til systemet ganske raskt.
Sekretariatssjef Marianne Heide, Teknisk Landsforbund

Bli inspirert av Teknisk Landsforbund

Les mer om hvordan et lite forbund fikk kontrollen over saksbehandlingen
Læs mere